Üveges Gábor PhD

Kutatási témák

Új párhuzamok az építészetben és a képzőművészetben a XX. század második felében
A XX.század második felében az építészetben és a képzőművészetben nem pusztán felszínes hasonlóságok, hanem mély korrespondenciák figyelhetőek meg. PhD téziseim ezzel a témakörrel foglalkoztak elemezve a párhuzamokat kiemelkedő építészek és képzőművészek munkái között. Elemezve a korrespondenciákat többek között például a magyar festőművész Deim Pál és az amerikai építész Richard Meier között, Richard Serra szobrászata és Frank O Gehry építészete, a Minimal Art és a Minimalista Építészet , Moholy Nagy László és Peter Eisenman között. A kérdés a későbbiekben ennek kapcsán az lett számomra, hogy hogyan lehetne az elméletet a gyakorlatban is alkalmazni. Hogyan lehetne a képzőművészetet inspirációs forrásként alkalmazni az építészképzésben.

Hogyan érhetnénk el, hogy ne csak a kiemelkedő építészek, hanem az építészhallgatók is inspirálódhassanak a képzőművészetből már a tanulmányaik kezdetétől fogva.

 

Architektonikus gondolkodás síkon és térben, experimentális tér és formaalkotás az építészet és a képzőművészet határterületein
A művészeti és tudományágak specializálódása, a tudás részekre szakadása nyomán az építészet és a képzőművészet egymástól teljesen elkülönült diszciplínákká váltak. Ugyanakkor a közöttük lévő érintkezési pontok megmaradtak. Szellemileg illetve a forma és téralkotásban egyaránt inspirációt jelenthet, előrelépést hozhat, ha az elszeparálódott diszciplínákban felhalmozott tudást kicsit is képesek vagyunk együtt látni és összefüggésbe hozni. A vizuális gondolkodás illetve a tér és forma alkotás területén az elmúlt években zajló alkotó és kutató munkám négy olyan irányba mozdult el, amelyek az építészet és a képzőművészet együttlátásában, a közöttük lévő határ átjárhatóságában, az interdiszciplinaris megközelítésben rejlő újabb lehetőségeket keresik.

  • A kép architektúrája és az architektúra képe – architektonikus gondolkodás síkon és térben
  • Folding – forma és téralkotás erős filozófiai háttér előtt
  • Ideák és formák - a fogalmi gondolkodástól a vizualizációig
  • Experimental Kutató Csoport – kísérleti idea és formaalkotás a virtuális térben

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية