Pálóczi Tibor

Kutatási téma

Programozott architektúrák - komputációs tervezés
A digitalizáció feltartóztathatatlan terjedése az építészet területén és az építész képzésben is visszafordíthatatlan folyamatokat indukált. A közeg permanens változása, fejlődése, a naponta megjelenő újdonságok az építészt és alkotását is alkalmazkodásra, új utak keresésére készteti. Amit magam is keresek az az, hogy az esztétikai felszínen áthatolva a ma alkalmazott megoldásoknak milyen elméleti háttere, mélyebb rétegei vannak, azok hogyan illeszthetők kellő kritikai hozzáállással a lokális tervezői folyamatokba, illetve miként őrízhető meg - és tanítható - a számítógép kínálta sémákkal szembehelyezkedő kísérletező attitűd. A kutatásom célja a komputációs tervezés és hozzá kapcsolódó tudományterületek építészetbe történő beágyazottságának, beágyazhatóságának, a programozott architektúrákban rejlő lehetőségeknek a felfejtése, melyek a tervezői gondolkodást és koncepcióalkotástés, valamint az építészeti formálást befolyásolni képesek.

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية