Építészeti formatan

epiteszeti formatan 600x200px

BMEEPRA0404

Kötelezően választható tárgy: Építészmérnöki Kar Tervező és Szerkezeti szakirány, gyakorlat
2 kredit

  

tárgyfelelős / kurzusvezető
Prof. Balogh Balázs DLA

tantárgy célja
Lehetséges intuitív alkotómódszerek fejlesztése.

tárgyleírás
A tárgy az építészmérnök és formatervező hallgatók számára teszi hozzáférhetővé az alapvető ismereteket. Összefoglalást ad a forma általános fogalmáról, a formát alkotó felületekről, rendszerezi a formát alkotó elemeket és azok lehetséges kapcsolatait más formákkal, ismerteti a formákat továbbtagozó elemeket a felületi rajzot, a felületből kiemelkedő tagozatokat, bevágásokat, a formák felületének áttörését, színezését. A félév során a formák tematikus csoportosítását követően, egyénenként meghatározott feladatokat adunk ki, ahol a hallgatók a kapott hívószóból kiindulva a fenti ismeretek rendszerelvű alkalmazását mutatják be kortól és helytől független, látványos - elsősorban építészeti, művészeti alkotások - példáin keresztül, melyeket ők gyűjtenek össze, foglalnak rendszerbe és egy rövid előadás formájában mutatják be azt, majd adják le a félév végén digitális formában.

 

Az órák távoktatási formában indulnak és az egyes órák anyagai az órarendi időpontban a Moodle rendszerben érhetők el. Az ott található anyagok a félév folyamán elérhetőek.

 A félév végi érdemjegyet a félév folyamán a távoktatásban elkészített munkák alapján határozzuk meg.

A félév végi gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg. Az egyes feladatokat úgy határoztuk meg, hogy azokat a távoktatásban egy hallgató konzultációval együtt el tudja végezni.

Az  otthon elvégzett munkákat digitálisan kell a félévi időbeosztás szerint megadott határidőig a rendszerbe feltölteni.

a részletes tematika elérhető a tárgy Moodle oldalán!

https://edu.epitesz.bme.hu/local/coursepublicity/publiccourses.php?publicityid=232

 

ajánlott szakirodalom
Balogh István: Az építészeti forma
Gróh János: Tér és idő zenében és festészetben

 

2020 Balogh Balázs DLA - tárgyfelelős

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية