Építészeti formatan

epiteszeti formatan 600x200px

BMEEPRA0404

Kötelezően választható tárgy: Építészmérnöki Kar Tervező és Szerkezeti szakirány, gyakorlat
2 kredit

  

FIGYELEM!
A távoktatásra való átállás miatt az ütemterv változik! Kérjük, keressék fel a tantárgy Moodle oldalát.

https://edu.epitesz.bme.hu/local/coursepublicity/publiccourses.php?publicityid=232

tárgyfelelős / kurzusvezető
Prof. Balogh Balázs DLA

tantárgy célja
Lehetséges intuitív alkotómódszerek fejlesztése.

tárgyleírás
A tárgy az építészmérnök és formatervező hallgatók számára teszi hozzáférhetővé az alapvető ismereteket. Összefoglalást ad a forma általános fogalmáról, a formát alkotó felületekről, rendszerezi a formát alkotó elemeket és azok lehetséges kapcsolatait más formákkal, ismerteti a formákat továbbtagozó elemeket a felületi rajzot, a felületből kiemelkedő tagozatokat, bevágásokat, a formák felületének áttörését, színezését. A félév során a formák tematikus csoportosítását követően, egyénenként meghatározott feladatokat adunk ki, ahol a hallgatók a kapott hívószóból kiindulva a fenti ismeretek rendszerelvű alkalmazását mutatják be kortól és helytől független, látványos - elsősorban építészeti, művészeti alkotások - példáin keresztül, melyeket ők gyűjtenek össze, foglalnak rendszerbe és egy rövid előadás formájában mutatják be azt, majd adják le a félév végén digitális formában.

ütemterv 2019-20/2

 1. 02.11. Bevezető előadás, feladatkiírás
 2. 02.18. Előadás
 3. 02.25. Előadás
 4. 03.03. Konzultáció
 5. 03.10. Konzultáció
 6. 03.17. Konzultáció
 7. 03.24. Vázlattervi hét
 8. 03.31. Konzultáció
 9. 04.07. Konzultáció
  04.14. Tavaszi szünet
 10. 04.21. Konzultáció
 11. 04.28. Prezentáció
 12. 05.05. Prezentáció
 13. 05.12. Prezentáció
 14. 05.19. Feldolgozási hét

feladatok beadása
05.18. (hétfő 12.00-ig)
05.29. (péntek 12.00-ig) pótdíjjal

beadás (felhőmappa)
katt ide
Az alábbi file elnevezést kérjük használni: vezeteknev_keresztnev_prez.pdf

A végső file maximális mérete 20Mb/hallgató!

követelmények
A tanórákon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározottak szerint. A féléves feladatokat az utolsó órákon - előzetesen meghatározott módon - kell prezentálni, majd digitálisan (pdf) a félév végén leadni. A gyakorlati jegyet a gyakorlatvezetők a prezentáció és a leadott munka együttes értékelésével, a munkák minősége alapján határozzák meg a beadást követően.
Pótlási lehetőség: a keddi tanórákon lehetséges.

ajánlott szakirodalom
Balogh István: Az építészeti forma
Gróh János: Tér és idő zenében és festészetben

féléves feladatok
Prezentáció: 04.28.

UH1G9K Egyenes vonal mentén szerkesztett csövek
FJMT0Y Térgörbe mentén szerkesztett csövek
QGHWWI Különböző anyagokból szerkesztett csövek
HN4R8E Csövek külső és belső terei
SWMUJ8 A felület áttörésének hatása a csőforma megjelenésére
VTXCYG Az alagút indításának formai megoldásai
FDRNV5 Alagút csatlakozása hídhoz
USQ4QR Áttörések az alagút felületén
YEY5SU A tárnák formai jellegzetességei
CB2Y9H Az alagút, a járható cső

 

Prezentáció: 05.05.

X3WYVL A cső lehetséges felületi struktúrái
FV4RYA A csőfelület jellemzése a felületi rajz segítségével
HWYC7I Az abszolót méretek változásának hatása a cső térhatására
CL5QQ3 Változó keresztmetszetű csövek
EUTQGG Kompozíciók cső formák sorolásával
I2YOFV Függőleges felvonó-aknák, liftblokkok
GABM4X Kémények, szellőző kürtők
F071DK Fedett szállítási útvonalak
S84AHT Csőhidak
C0UVGZ Az emberi test artériái, vénái, hajszálerei

 

Prezentáció: 05.12.

HCVQWT Csőforma felszeletelésének lehetséges változatai
CIHB55 Csőszeletekből alkotott kompozíciók
EM2O7K Csőszeletek áthatásával létrehozott boltozati formák
OTXOSV Csőszeletekkel jellemzett vájatok, bevágások, utak
IZ8XNC Az utca formai szempontból
Z1GTR3 A gégecső
HW9VHU Szalmaszál, nádszál, szívószál, fonott tárgyak
W1IH8U Zárt tartályok

 

2020 Balogh Balázs DLA - tárgyfelelős

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية