Építészeti formatan

epiteszeti formatan 600x200px

BMEEPRA0404

Kötelezően választható tárgy: Építészmérnöki Kar Tervező és Szerkezeti szakirány, gyakorlat
2 kredit

  

tárgyfelelős / kurzusvezető
Balogh Emese DLA

tantárgy célja
Lehetséges intuitív alkotómódszerek fejlesztése.

tárgyleírás
A tárgy az építészmérnök és formatervező hallgatók számára teszi hozzáférhetővé az alapvető ismereteket. Összefoglalást ad a forma általános fogalmáról, a formát alkotó felületekről, rendszerezi a formát alkotó elemeket és azok lehetséges kapcsolatait más formákkal, ismerteti a formákat továbbtagozó elemeket a felületi rajzot, a felületből kiemelkedő tagozatokat, bevágásokat, a formák felületének áttörését, színezését. A félév során a formák tematikus csoportosítását követően, egyénenként meghatározott feladatokat adunk ki, ahol a hallgatók a kapott hívószóból kiindulva a fenti ismeretek rendszerelvű alkalmazását mutatják be kortól és helytől független, látványos - elsősorban építészeti, művészeti alkotások - példáin keresztül, melyeket ők gyűjtenek össze, foglalnak rendszerbe és egy rövid előadás formájában mutatják be azt, majd adják le a félév végén digitális formában.

 

tematika/ütemtervjelenléti oktatásban

01. hét - 09 07
Bevezető előadás

02. hét - 09 14
Előadás

03. hét - 09 21
Előadás

04. hét - 09 28
Konzultáció
ÓRAI MUNKA _kapott egyéni feladat témájának értelmezése

05. hét - 10 05
Konzultáció • egyéni feladat szerint
ÓRAI MUNKA _anyaggyűjtés I.

06. hét - 10 12
Konzultáció • egyéni feladat szerint
ÓRAI MUNKA _anyaggyűjtés II.

07. hét - 10 19
Vázlattervi hét • hallgatók otthon dolgoznak
ÓRARENDI ÓRA ELMARAD _

08. hét - 10 26
Konzultáció • egyéni feladat szerint
ÓRAI MUNKA _struktúra építés, rendszerezés I.

09. hét - 11 02
Konzultáció • egyéni feladat szerint
ÓRAI MUNKA _struktúra építés, rendszerezés II.

10. hét - 11 09
Prezentáció • egyéni feladat szerint
hallgatói feladatok bemutatása _prezentációk I.

11. hét - 11 16
TDK nap •
ÓRARENDI ÓRA ELMARAD _

12. hét - 11 23
Prezentáció • egyéni feladat szerint
hallgatói feladatok bemutatása _prezentációk II.

13. hét - 11 30
Prezentáció • egyéni feladat szerint
hallgatói feladatok bemutatása _prezentációk III.

14. hét - 12 07
Feldolgozási hét • hallgatók otthon dolgoznak
ÓRARENDI ÓRA ELMARAD _

 

2021 12 06 _12h
Beadásfeladat (pdf) feltöltése

2021 12 17 _12h
Pótbeadásfeladat (pdf) feltöltése

 

 Prezentáció - 2021.11.09.

HA5ZN6 Láncolat
A403NU Napsugár
L8TB59 Csepp
GSUGYD Tengerpart
GECQ79 Hegycsúcs
FCV0NA Gomolyfelhő
AEP4LH Bárányfelhő
ARYYM1 Függő
U3VG1K Kavics
EB13AW Csavart
M42RH9 Orsó
JOHPTJ Raszter

 

Prezentáció - 2021.11.23.

CM43QG Osztás
EDZFZ1 Tömb(ös)
C4839S Öblös
BDBM4I Ferdeség
Y7L769 Darabolt
FQZRP0 Varrat
EK4CYV Apró szemű (vmi)
IFT5DF
FLN1LR Fonal
BGPWFX Ösvény
AZM0MA Végtelen
LBEQ9G Egy

 

Prezentáció - 2021.11.30.

EQAK2X Optikai Illúzió
U97PGG Szerpentin
XB31ZR Sorozat
JRD3F5 Fejnehéz
URW56B Hiba
W0893R Faragatlan
VCLWNQ Izom
DFC12Q Csukló(pont)
S3X5LK Ház
E65AUR Gyűrött

 

 

ajánlott szakirodalom
Balogh István: Az építészeti forma
Gróh János: Tér és idő zenében és festészetben

 

2021 Balogh Emese DLA - kurzusvezető

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية