Rajz 1

BMEEPRAA101rajz1 600x200px

Építészmérnöki Kar Tervezői és Szerkezeti szakirány
kötelező tárgy, gyakorlat
5 kredit

 
Részletes tematika és leírás a kurzust felvett hallgatók számára:
MOODLE kurzus oldal

 

tantárgyfelelős
Üveges Gábor PhD egyetemi docens

3N-A0 Építészmérnöki alapképzés magyar nyelven, ajánlott féléve: 1.
3N-A1 Építészmérnöki alapképzés magyar nyelven, ajánlott féléve: 1.
3N-M0 Építészmérnöki osztatlan képzés magyar nyelven, ajánlott féléve: 1.
3NAA0 Építészmérnöki alapképzés angol nyelven, ajánlott féléve: 1.
3NAA1 Építészmérnöki alapképzés angol nyelven, ajánlott féléve: 1.
3NAM0 Építészmérnöki osztatlan képzés angol nyelven, ajánlott féléve: 1.

tankörök
A1-B1 Molnár Csaba DLA
A2 Nemes Gábor DLA
A3 Portschy Szabolcs
A4 Pintér András Ferenc - Zalakovács József
B2 Üveges Gábor PhD
B3 Répás Ferenc DLA
B4 Sebestény Ferenc DLA

tantárgy célja
A tantárgy célja elsősorban, hogy a hallgatókat magas szinten rajzolni és vizuálisan gondolkodni tanítsa, hogy a látvány utáni rajzolás alapjait - a perspektivikus rendszereket, a vonal, tónus és színes technikákat, a mérési metódusokat - megismertesse. A tantárgy fontos célja másodsorban, hogy a rajzgyakorlatok során a hallgatókat érzékennyé tegye azokra a vizuális művészetekben fontos értékekre, aránybeli, ritmikai, kompozíciós, szerkezeti, texturális, dinamikai minőségekre, amelyeket az iskolázatlan szem észre sem vesz, amelyeket a kezdő rajzolók még egyáltalán nem is látnak.
A rajzolás szellemi és fizikai tevékenység is egyben. A rajz a kéz, a szem és az elme szinergiái révén jön létre és a rajzgyakorlatok során a megismerés olyan eszközévé válik, ami gondolkodni és látni tanít. Célunk, hogy erős rajziskolaként hallgatóinknak megadjuk azokat a rajzi - szemléleti alapokat, amelyekre a későbbi alkotó munkájuk során építhetnek. Kifejlesszük azokat a rajzi- vizuális kompetenciákat, amelyeket a későbbiekben tervezőmunkájuk során is használhatnak.

tantárgyi adatlap
Tantárgyi adatlap pdf-ben: katt ide

 

ütemterv címszavakban 2020-2021 őszi félév A - B csoport (részletes leírás az oldal alján)
I. BLOKK

VONAL - SZERKEZET - PERSPEKTÍVA
a látvány utáni rajzolás alapjai

1. óra: 09.14.hétfő   8.15 - 9.00  B.Tankörök-Bevezető előadás  / ELMARAD
              09.14.hétfő   9.15 -10.00  A.Tankörök- Bevezető előadás / ELMARAD
         
2. óra: 09.17.csütörtök 12.15 - 16.00  B.Tankörök -  Vonalrajz 1. – két vázkockányi tér / ELMARAD
              09.17.csütörtök 16.15 - 20.00  A.Tankörök -  Vonalrajz 1. – két vázkockányi tér / ELMARAD

3. óra: 09.21. hétfő   8.15-14.00  B. tankörök  Vonalrajz 2. - négy vázkockányi tér / Beadandó : 1db A/3 grafit vonalrajz/
              09.21. hétfő  14.15-20.00  A. tankörök  Vonalrajz 2. - négy vázkockányi tér / Beadandó : 1db A/3 grafit vonalrajz/

II. BLOKK
TÓNUS - TÉR - TEXTÚRA
a tónusos rajzolás technikái

4. óra: 09.22. kedd   8.15-14.00  A.tankörök  -   tónusrajz 1.- 2. / Beadandó: 2 db A/3 grafit tónusrajz/
              09.22. kedd 14.15-20.00 B.tankörök  - tónusrajz 1.- 2. / Beadandó: 2 db A/3 grafit tónusrajz/

III. BLOKK
SZÍN - TÉR - TEXTÚRA
a színes rajzolás technikái

5. óra: 09.23. szerda   8.15.- 14.00. B.tankörök  -  színes rajz 1. – 2. / Beadandó: 2db A/4 grafit vázlat, 2db A/3 színes ceruza rajz/            
              09.23. szerda 14.15.- 20.00. A.tankörök  -  színes rajz 1. – 2. / Beadandó: 2db A/4 grafit vázlat, 2db A/3 színes ceruza rajz/            

6. óra: 09.24. csütörtök   8.15 - 14.00  A.tankörök -  színes rajz 3. / Beadandó: 1db A/4 grafit vázlat, 1db A/3 színes ceruzarajz/
              09.24. csütörtök 14.15 - 20.00  B.tankörök -  színes rajz 3. / Beadandó: 1db A/4 grafit vázlat, 1db A/3 színes ceruza rajz/

7. óra: 09.25. péntek   8.15 - 14.00  B.tankörök -  javítás, pótlás / Beadandó: az egész mappa, az összes rajzzal/
              09.25. péntek 14.15 - 20.00  A.tankörök -  javitás, pótlás / Beadandó: az egész mappa, az összes rajzzal/

feladatok (mappák) beadása
2020.09.25. (péntek 20:00-ig)
2020.12.18. (péntek 12:00-ig) pótdíjjal (külön eljárási díjjal)

követelmények
A 2020/21 tanév őszi félévében az I. évfolyam rajzórái tömbösítve lesznek megtartva annak érdekében, hogy a kialakult járványhelyzetben egyfelől a látvány utáni rajzoláshoz feltétlen szükséges tantermi jelenlétet, másfelől hallgatóink rajzi tudásának megalapozásához elengedhetetlen személyes kommunikációt - a félév teljes anyagának elsajátításához - biztosítani tudjuk. Ennek érdekében a félévben a tárgy oktatása egy alkalommal az órarendben meghatározott időpontban - a 2. héten -, a továbbiakban “rajzi alkotóhét” keretében fog megtörténni. Ez azt jelenti, hogy a félév teljes anyagát a hallgatóink időben koncentráltan tudják teljesíteni és ez után, a félév hátralévő részében már nem lesz nekik rajzóra. E különleges helyzetre tekintettel az órákon a személyes részvétel - a járvány miatt előírt biztonsági és egészségvédelmi előírások betartásával - mindenki számára erősen ajánlott.
A félév végi gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg. Az egyes feladatokat úgy határoztuk meg, hogy azokat az órán jelenlévő hallgató el tudja végezni.
Azon hallgatók részére, akik az órán igazoltan nem tudnak részt venni, a Moodle rendszerben lesz már csak lehetőségük a félévet teljesíteni. Ennek érdekében a rendszerbe minden óra anyaga feltöltésre kerül, és a hallgatók önálló, otthoni munkával tudják a feladatokat elvégezni. Ehhez a tanszék a Moodle rendszeren keresztül heti rendszerességgel offline konzultáció keretében tud segítséget nyújtani. Az otthon elvégzett munkákat digitálisan kell a félévi időbeosztás szerint megadott határidőig a rendszerbe feltölteni.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tömbösített oktatás a félév elején pont azért lett bevezetve, hogy a távoktatást elkerülhessük. Ezért kérünk minden hallgatót, hogy ameddig a jelenléti oktatás lehetőségét nem tiltják, éljenek vele és vegyenek részt az órákon.

részletes ütemterv
I. BLOKK
VONAL - SZERKEZET – PERSPEKTÍVA
a látvány utáni rajzolás alapjai

A félév elején a szabadkézi rajzoláson belül a vonalrajzolásra koncentráló blokknak az a feladata, hogy a látvány utáni rajzolás alapjait - a perspektivikus rendszert, a vonal rajzolás technikáját, a mérési metódusokat - megismertesse.  Az arány és kompozíciós érzéket, a manuális intelligenciát fejlessze és felkészítse a hallgatókat az összetettebb tónusos és színes rajztechnikák használatára. Összességében egy olyan biztos alapot kell, hogy megteremtsen, amire az arányok és a perspektíva helyessége, a szerkezet átlátása, illetve a legalapvetőbb rajztechnikai tudás megléte tekintetében a későbbiekben építhetünk.  A látvány utáni rajzolás gyakorlatának elméleti oldalról is támaszt nyújtunk és alapot teremtünk azzal, hogy a  Perspektíva című előadáson végig vesszük mindazokat a kérdéseket és problémákat, összefoglaljuk mindazokat a tudnivalókat amelyek a szabadkézi rajzolás során ebben a tekintetben alapvető jelentőséggel bírnak.

1. óra: Bevezető előadás  / Molnár Csaba DLA: Tanmenet ismertetés, Portschy Szabolcs: A perspektíva – előadás/    / ELMARAD      

2. óra:
Vonalrajz 1.– két vázkockányi tér
/ Beadandó: 1db A/3 grafit vonalrajz/
A hallgatók két vázkockányi térben  elhelyezett geometrikus formákról érzékeny vonalrajzot készítenek. Feszes kompozíció létrehozására, az arányok és a perspektíva helyességére, és a vonalhúzás során rajztechnikai perfekcióra törekszenek.
Az elkészült rajzukat a hallgatók jó minőségben lefotózzák, mert az összes rajzukat JPG formátumban a Moodle rendszerébe kell majd feltölteniük.
r1 tomb 2ora

3. óra:
Vonalrajz 2. -   négy vázkockányi tér
/ Beadandó : 1db A/3 grafit vonalrajz/
A hallgatók négy vázkockányi térben elhelyezett – az előző feladatnál sokkal bonyolultabb – geometrikus rendszer vonalrajzát készítik el, egy fekvő és egy álló ellipszist is bele rajzolva a legközelebbi befoglaló formákba. Figyelnek a feszes  kompozíció létrehozására, az arányok és az irányok helyességére, a rajztechnikai perfekcióra.
Az elkészült rajzukat a hallgatók jó minőségben lefotózzák, mert az összes rajzukat JPG formátumban a Moodle rendszerébe kell majd feltölteniük.
r1 tomb 3ora

II. BLOKK
TÓNUS – TÉR - TEXTÚRA
a tónusos rajzolás technikái

A második blokk a tónusos  rajz technikák megismerését és elsajátítását állítja a középpontba. Grafit tónusrajzok készítése során iskolázzuk látásunkat, érzékenységünket és rajz technikánkat. A hallgatók olyan beállításokat rajzolnak meg, amelyek egyrészt nagyon széles tónusskála alkalmazását lehetővé téve a perfekt rajztechnika kiművelését segítik. Ugyanakkor, ezen túlmenően a tónusrajzolás olyan finom megfigyeléseket igényel és kényszerít ki, a különböző raszteresebb és porózusabb tónustechnikák együttes használata olyan vizuális érzékenységeket fejleszt ki., olyan texturális értékeket láttat meg a hallgatókkal, amelyek megváltoztatják az érzékelésüket és fejlesztik a koncentráló képességüket is. A látvány utáni rajzolás sokkal mélyebb megismeréshez vezet, mintha, csak  lefényképezzük, vagy felszínesen megnézzük azt a formát vagy teret amit a látványt nyújt. Ezen túlmenően nagy jelentőssége van annak, hogy amit lerajzoltunk, megértettünk,az .sokkal mélyebben marad meg bennünk, mintha csak egy fotót készítettünk volna..

4. óra:  Tónusrajz 1.- 2. két vázkockányi tér – négy vázkockányi tér / Beadandó: 2 db A/3 grafit tónusrajz/
Az órán két tónusrajzot készítünk. Az előző órákon készített vonalrajzokat tónusozással fejlesztjük tovább, Az óra első felében a két kockányi teret ábrázoló vonalrajz tónusképét rajzoljuk meg, az újra felépített és bevilágított beállítást megfigyelve. Az óra második felében a négy vázkockányi teret ábrázoló vonalrajzot tónusozzuk meg. Figyelünk a világosak és sötétek ritmusára, a vetett és önárnyékok viszonyára, a raszteres és porózus tónustechnikák egyidejű érzékeny alkalmazására. Az elkészült rajzukat a hallgatók jó minőségben lefotózzák, mert az összes rajzukat JPG formátumban a Moodle rendszerébe kell majd feltölteniük.
r1 tomb 4ora


 III. BLOKK
SZÍN - TÉR - TEXTÚRA
a színes rajzolás technikái

 A harmadik blokkban a színes rajztechnikákkal foglalkozunk, monokróm  és polikróm, hideg és meleg színhangulatú rajzokat készítünk. A színes rajzokhoz készített rajztermi beállítások ugyanakkor messze  túllépnek a puszta kockológiai beállítások, a látványt rögzítő tanulmányrajzok világán és bevezetést jelentenek az absztrakt illetve architektonikus gondolkodás világába, az épület szerű tömegek és terek vizsgálatának irányába is. A hallgatók a perspektívával küzdve, a geometrikus tömegek vetett és önárnyékait, arányait és kiteresedéseit  figyelve, a két dimenziós papíron a három dimenziós tér illúzióját keltve, egyszer csak azt veszik észre, hogy amit rajzolnak az nem más mint egy elvont architektúra, valami olyan ami forma és téralkotás tekintetében nagyon közel van az építészethez. A színes rajztechnikák használatát, illetve a rajzi gyakorlatot elméleti oldalról Tari Gábor PhD  Bevezetés Színdinamikába a című elóadásával segítjük. Az előadásban építészeti és képzőmúvészeti példák egymás mellé állításával egyrészt inspirációt nyújtunk, másrészt pedig érintjük az ide vonatkozó legfontosabb színelméleti tudnivalókat is.

5.óra: Színes rajz1.–2. hideg színhangulatú monokróm rajz-meleg színhangulatú monokróm rajz / Beadandó: 2db A/4 grafit vázlat, 2db A/3 színes ceruza rajz/            
Két színes ceruza rajzot készítünk színes papíron.  Két elvont  architektúrát  idéző rajztermi nagybeállítás monokróm rajzát készítjük el. Az elsőt az óra első felében hideg monokróm színhangulatban, a másodikat az óra második felében meleg monokróm színhangulatban tartva rajzoljuk meg. Figyelünk a színek harmonikus keverésére, a fekete és a fehér érzékeny használatára.
Az elkészült rajzukat a hallgatók jó minőségben lefotózzák, mert az összes rajzukat JPG formátumban a Moodle rendszerébe kell majd feltölteniük.
r1 tomb 5ora


r1 tomb 5ora A
(a rajzóra első felében)

r1 tomb 5ora B
(a rajzóra második felében)

6. óra: Színes rajz 3. polikróm rajz / Beadandó: 1db A/4 grafit vázlat, 1db A/3 színes ceruzarajz/
Elvont  architektúrát  idéző rajztermi nagybeállítás polikróm rajzát készítjük el színes papíron. Figyelünk az arányok és a perspektíva helyességére, a jól komponáltságra, a hideg és meleg színek kiegyensúlyozott használatára  és tudatos keverésére.
Az elkészült rajzukat a hallgatók jó minőségben lefotózzák, mert az összes rajzukat JPG formátumban a Moodle rendszerébe kell majd feltölteniük.
r1 tomb 6ora


r1 tomb 6ora K

7. óra: Javítás, pótlás / Beadandó: az egész mappa az összes rajzzal/ajánlott szakirodalom
Nemcsics Antal: Coloroid színatlasz. Innofinance, Budapest, 1985.
Fajó János: Síkfestészet. Osiris Kiadó-Magyar Iparművészeti Egyetem, 1999.

ajánlott oldalak
http://www.facebook.com/rajzi.bme.hu
http://www.instagram.com/rajzi.bme

Üveges Gábor PhD egyetemi docens – évfolyamfelelős
2020

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية