Rajz 1

BMEEPRAA101rajz1 600x200pxKötelező tárgy 
5 kredit

 

 

 


tantárgyfelelős
Zalakovács József egyetemi adjunktus

3N-A0 Építészmérnöki alapképzés magyar nyelven, ajánlott féléve: 1.
3N-A1 Építészmérnöki alapképzés magyar nyelven, ajánlott féléve: 1.
3N-M0 Építészmérnöki osztatlan képzés magyar nyelven, ajánlott féléve: 1.
3NAA0 Építészmérnöki alapképzés angol nyelven, ajánlott féléve: 1.
3NAA1 Építészmérnöki alapképzés angol nyelven, ajánlott féléve: 1.
3NAM0 Építészmérnöki osztatlan képzés angol nyelven, ajánlott féléve: 1.

tantárgy célja
A tantárgy feladata, hogy alapfokon ismertesse meg a hallgatókkal a térbeli ábrázolást, és a térlátásukat fejlessze. Ezt úgy érjük el, hogy először a perspektíva alapjait sajátítják el az egyszerű testek vonalas ábrázolásával (kocka, hasáb, henger, prizma). A félév folyamán haladunk az egyszerűbb beállításokon keresztül a bonyolultabb térbeli konstrukciók, illetve intuitív módon megalkotott architektonikus belső terek felé, melyet a vonalas ábrázolás tovább fejlesztésével a fény-árnyék tónusos megoldásával ábrázolunk. A félév második felében a hallgatók megismerik a színtan alapjait, ezekből merítve hideg, ill. meleg színkombinációkkal, valamint ezek harmonikus vegyítésével, komplementer színpárokkal jelenítik meg a felületeken kialakuló fényhatások hőmérsékleti differenciáltságát.
A félév feladatai között egy - a tervezési tárgyukhoz kapcsolódó - tanszékek közötti munka is helyet kap, melynek keretében a hallgatók a megépített makettjeikről léptékváltással kialakított színes látványrajzot is elkészítenek.

ütemterv 2018-19/1
1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.   Vázlattervi hét
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. Feldolgozási hét

feladatok beadása
05.14. (hétfő 12.00-ig)

05.28. (hétfő 12.00-ig) pótdíjjal (különeljárási díjjal)

tankörök

tankörvezetők 

követelmények
A tanórákon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározottak szerint Az egyes feladatokat a félévközi leadások után, a gyakorlatvezetők értékelik, de a visszaadott rajzok a félév végéig javíthatók, befejezhetők! A gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg, a félév végén feltöltött –a tematikában részletezett számú- munkák minősége alapján.
Pótlási lehetőség, a tankörvezetővel történő egyéni megbeszélés szerint.

ütemterv

letölthető ütemterv


házi feladat
letölthető tónus házi feladat


letölthető színdinamika házi feladat


ajánlott szakirodalom
Nemcsics Antal: Coloroid színatlasz. Innofinance, Budapest, 1985.

vizuális segédanyag


ajánlott oldalak
http://www.facebook.com/rajzi.bme.hu
http://www.instagram.com/rajzi.bme

Zalakovács József egyetemi adjunktus – évfolyamfelelős
2018

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية