Rajz 2

BMEEPRAA201rajz2 600x200pxKötelező tárgy:
4 kredit

tantárgyfelelős
Zalakovács József egyetemi adjunktus

 

 

3N-A0 Építészmérnöki alapképzés magyar nyelven, ajánlott féléve: 2.
3N-A1 Építészmérnöki alapképzés magyar nyelven, ajánlott féléve: 2.
3N-M0 Építészmérnöki osztatlan képzés magyar nyelven, ajánlott féléve: 2.
3NAA0 Építészmérnöki alapképzés angol nyelven, ajánlott féléve: 2.
3NAA1 Építészmérnöki alapképzés angol nyelven, ajánlott féléve: 2.
3NAM0 Építészmérnöki osztatlan képzés angol nyelven, ajánlott féléve: 2.

tantárgy célja
A tárgy szorosan ráépül az előző félév eredményeire. A hallgatók az előző szemeszterben megszerzett ismereteik alapján a félév első részében összetett mikroformákat, ornamentikus tárgyakat, bútorokat, drapériát és ezekből épített enteriőröket ábrázolnak, precíz vonal- és tónustechnikával, valószerű fény-árnyék hatással. A hagyományos grafit ceruzás technika mellett ezúttal a permanens rajzi technikával ismerkednek meg, tus- és tollrajzokon keresztül, ami alapul szolgál a későbbiekben készítendő gyors és látványos vázlatrajzokhoz. Akció makett készítése, fotózása és megrajzolása színes technikával. A félév utolsó harmadában az építészeti belső terek ábrázolási technikáiba, a kapcsolódó térstruktúrák megjelenítési formáiba nyernek betekintést az egyetem közösségi tereiben rajzolva. Az előző félév kapcsolódó anyagára alapozva folytatódnak a színelméleti előadások és gyakorlatok is.

ütemterv 2017-18/2

1.   A:02.05. B:02.08. Bútor kompozíció rajza tónusozva, A/3 - grafit
2.   A:02.12. B:02.15. Székek rajza tónusozva, A/3 - grafit
3.   A:02.19. B:02.22. Függesztett drapériák rajza, A/3 - grafit
4.   A:02.26. B:03.01. Enterieur rajza tónusozva, ZH jellegű feladat
5.   A:03.05. B:03.08. Merőleges kompozíció, (akciómodell és makettfotó készítése) Óra végén közös osztályozás ABC rendszerben
6.   A:03.12. B:03.29. Makett rajza, A/3 - színes technika + egyszerű bútor kompozíció rajza, A/4 - tussal (tűfilc, golyóstoll) HF: Tónusgyakorlat kiadása
      03.15. Nemzeti Ünnep
7.   03.19. - 03.23. Vázlattervi hét
8.   A:03.26. B:04.12.
Bútorok rajza tónusozva, A/4 - tussal
      04.02 Húsvét hétfő
      04.03. - 04.06 Tavaszi szünet
9.   A:04.09. B:04.19. Folyosó rajza, A/4 - tussal (5 db. vonalas vázlat)
10. A:04.16. B:04.26. Folyosó rajza, A/4 - tussal, vonalas vázlat + A/4 - tónusos tusrajz 
11. A:04.23. B:05.03. AULA folyosó rajza, A/4 - tussal, vonalas vázlat + A/4 - tónusos tusrajz 
12. A:04.30. Pótlás, mapparendezés
       A + B tanköröknek a következő órán VIZSGARAJZ
13. A:05.07. B:05.10. VIZSGARAJZ Aula rajza (térrétegek), vázlat + A/4 - kidolgozott tusrajz
14. 05.14. - 05.18. Feldolgozási hét

feladatok beadása
05.14. (hétfő 12.00-ig)

05.28. (hétfő 12.00-ig) pótdíjjal (különeljárási díjjal)

tankörök

tankörvezetők: 
A1- Nemes Gábor PhD, A2- Tari Gábor PhD, A3- Lassú Péter egy. tanársegéd, A4- Portschy Szabolcs mérnöktanár
B1- Sebestény Ferenc DLA, B2- Répás Ferenc DLA, B3- Pintér András Ferenc óraadó, B4- Zalakovács József egy. adj. évfolyamfelelős

követelmények
A tanórákon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározottak szerint Az egyes feladatokat a félévközi leadások után, a gyakorlatvezetők értékelik, de a visszaadott rajzok a félév végéig javíthatók, befejezhetők! A gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg, a félév végén feltöltött –a tematikában részletezett számú- munkák minősége alapján.
Pótlási lehetőség, a tankörvezetővel történő egyéni megbeszélés szerint.


ütemterv

letölthető ütemterv
 

 


makett feladat kiírás
letölthető makett feladat kiírása és segédanyaga

 


házi feladat
letölthető tus házi feladat

 


ajánlott szakirodalom
Barcsay Jenő: Ember és drapéria, Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalat,1958.
Szalai Zoltán: A kockától az aktig, Dóm Kiadó 


vizuális segédanyag ajánlott oldalak
http://www.facebook.com/rajzi.bme.hu
http://www.instagram.com/rajzi.bme

Zalakovács József egyetemi adjunktus – évfolyamfelelős
2018.02.05.

 

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية