Rajz 2

BMEEPRAA201rajz2 600x200px
Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar Tervezői és Szerkezeti szakirány
4 kredit

 

 

 

tantárgyfelelős
Zalakovács József egyetemi adjunktus 

3N-A0 Építészmérnöki alapképzés magyar nyelven, ajánlott féléve: 2.
3N-A1 Építészmérnöki alapképzés magyar nyelven, ajánlott féléve: 2.
3N-M0 Építészmérnöki osztatlan képzés magyar nyelven, ajánlott féléve: 2.
3NAA0 Építészmérnöki alapképzés angol nyelven, ajánlott féléve: 2.
3NAA1 Építészmérnöki alapképzés angol nyelven, ajánlott féléve: 2.
3NAM0 Építészmérnöki osztatlan képzés angol nyelven, ajánlott féléve: 2.

tantárgy célja
A tárgy szorosan ráépül az előző félév eredményeire. A hallgatók az előző szemeszterben megszerzett ismereteik alapján a félév első részében összetett mikroformákat, ornamentikus tárgyakat, bútorokat, drapériát és ezekből épített enteriőröket ábrázolnak, precíz vonal- és tónustechnikával, valószerű fény-árnyék hatással. A hagyományos grafit ceruzás technika mellett ezúttal a permanens rajzi technikával ismerkednek meg, tus- és tollrajzokon keresztül, ami alapul szolgál a későbbiekben készítendő gyors és látványos vázlatrajzokhoz. Akció makett készítése, fotózása és megrajzolása színes technikával. A félév utolsó harmadában az építészeti belső terek ábrázolási technikáiba, a kapcsolódó térstruktúrák megjelenítési formáiba nyernek betekintést az egyetem közösségi tereiben rajzolva. Az előző félév kapcsolódó anyagára alapozva folytatódnak a színelméleti előadások és gyakorlatok is.

ütemterv 2018-2019 tavaszi félév 

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07. Vázlattervi hét
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14. Feldolgozási hét

feladatok beadása

tankörök

tankörvezetők


követelmények

A tanórákon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározottak szerint Az egyes feladatokat a félévközi leadások után, a gyakorlatvezetők értékelik, de a visszaadott rajzok a félév végéig javíthatók, befejezhetők! A gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg, a félév végén feltöltött –a tematikában részletezett számú- munkák minősége alapján.
Pótlási lehetőség, a tankörvezetővel történő egyéni megbeszélés szerint.


ütemterv

letölthető ütemterv


makett feladat kiírás
letölthető makett feladat kiírása és segédanyaga

 


házi feladat
letölthető tus házi feladat

 


ajánlott szakirodalom
Barcsay Jenő: Ember és drapéria, Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalat,1958.
Szalai Zoltán: A kockától az aktig, Dóm Kiadó 


vizuális segédanyag ajánlott oldalak
http://www.facebook.com/rajzi.bme.hu
http://www.instagram.com/rajzi.bme

Zalakovács József egyetemi adjunktus – évfolyamfelelős
2018.02.05.

 

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية