Rajz 4

rajz4 600x200pxBMEEPRAA401
Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar Tervezői és Szerkezeti szakirány
4 kredit

tantárgyfelelős
Üveges Gábor PhD

tantárgy célja
A tantárgy célja - az előző félévben megszerzett alapokra építve - az építészeti grafika területén, a nagyléptékű  külső és belső terek intuitív ábrázolásához, illetve annak professzionális szintre való fejlesztéséhez kötődik. Cél, a perspektíva magasabb szintű alkalmazása  és a hallgatók grafikai készségének fejlesztése. Budapesti patinás középületek belső tereinek, valamint a Budai Vár utcáinak, tereinek ábrázolása közben, a geometriai-szerkezeti összefüggéseket vizsgáljuk, grafit/színes ceruza, toll technikák fejlesztésével párhuzamosan. Célunk, hogy ne a fényképezőgép keresőjében látható naturalisztikus látványt ábrázoljuk, hanem megragadva az adott tér szerkezetének logikáját, szubjektív módon rajzban fejtsük ki az építészeti struktúra lényegét. Valós térben, helyszíni rajzokon keresztül vizsgáljuk a perspektivikus ábrázolás és a nagy terek síkon való megjelenítésének lehetőségeit..

ütemterv 2017-18/2

1.   02.07. Bevezető előadás. Nagy léptékű külső és belső terek - a látótér kiszélesítésével való ábrázolása
2.   02.14. A3, A4, B3, B4 Nemzeti Múzeum; A1, A2, B1, B2 MÜPA
3.   02.21. A3, A4, B3, B4 Nemzeti Múzeum; A1, A2, B1, B2 MÜPA
4.   02.28. A3, A4, B3, B4 Opera; A1, A2, B1, B2 Nemzeti Múzeum
5.   03.07. A3, A4, B3, B4 Opera; A1, A2, B1, B2 Nemzeti Múzeum
6.   03.14. A3, A4, B3, B4 Opera; A1, A2, B1, B2 Nemzeti Múzeum
7.   03.21. Vázlattervi hét
8.   03.28.
Szent István Bazilika
      04.04. Tavaszi szünet
9.   04.11. Szent István Bazilika
10. 04.18. Szent István Bazilika
11. 04.25. Budai Vár
12. 05.02. Budai Vár
13. 05.09. Budai Vár
14. 05.16. Feldolgozási hét

feladatok beadása
05.14. (hétfő 12.00-ig)
05.28. (hétfő 12.00-ig) pótdíjjal (különeljárási díjjal)

tankörök - tankörvezetők
A1-B1- Üveges Gábor PhD, A2-B2- Tari Gábor PhD, A3- Portschy Szabolcs, B3- Pálóczi Tibor, A4-B4- Zalakovács József, Pintér András Ferenc,
Angol- Balogh Emese

követelmények
A tanórákon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározottak szerint, továbbá csak tanszéki pecséttel vagy a gyakorlatvezető aláírásával ellátott rajz adható le a fenti határidőre! Az egyes feladatokat a félévközi leadások után, a gyakorlatvezetők értékelik, de a visszaadott rajzok a félév végéig javíthatók, befejezhetők! A gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg, a félév végén beadott – a tematikában részletezett számú- szabadkézi rajzok, vázlatok minősége alapján.
Pótlási lehetőség: a tanórákon, illetve az egyes helyszíneken egyéni megbeszélés szerint lehetséges.

vizuális segédanyag

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية