Rajz 4

rajz4 600x200pxBMEEPRAA401
Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar Tervezői és Szerkezeti szakirány
4 kredit

tantárgyfelelős
Üveges Gábor PhD

tantárgy célja
A tantárgy célja - az előző félévben megszerzett alapokra építve - az építészeti grafika területén, a nagyléptékű  külső és belső terek intuitív ábrázolásához, illetve annak professzionális szintre való fejlesztéséhez kötődik. Cél, a perspektíva magasabb szintű alkalmazása  és a hallgatók grafikai készségének fejlesztése. Budapesti patinás középületek belső tereinek, valamint a Budai Vár utcáinak, tereinek ábrázolása közben, a geometriai-szerkezeti összefüggéseket vizsgáljuk, grafit/színes ceruza, toll technikák fejlesztésével párhuzamosan. Célunk, hogy ne a fényképezőgép keresőjében látható naturalisztikus látványt ábrázoljuk, hanem megragadva az adott tér szerkezetének logikáját, szubjektív módon rajzban fejtsük ki az építészeti struktúra lényegét. Valós térben, helyszíni rajzokon keresztül vizsgáljuk a perspektivikus ábrázolás és a nagy terek síkon való megjelenítésének lehetőségeit..

tantárgyi adatlap
Tantárgyi adatlap pdf-ben: katt ide

ütemterv 2018-2019 tavaszi félév

01. Ordered list-tel megírni.
02.
03.
04.
05.
06.
07. Vázlattervi hét
08.
09.
10.
11.
12.
13.

14. Feldolgozási hét

 1. inkább így
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  

feladatok beadása

tankörök - tankörvezetők

követelmények
A tanórákon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározottak szerint, továbbá csak tanszéki pecséttel vagy a gyakorlatvezető aláírásával ellátott rajz adható le a fenti határidőre! Az egyes feladatokat a félévközi leadások után, a gyakorlatvezetők értékelik, de a visszaadott rajzok a félév végéig javíthatók, befejezhetők! A gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg, a félév végén beadott – a tematikában részletezett számú- szabadkézi rajzok, vázlatok minősége alapján.
Pótlási lehetőség: a tanórákon, illetve az egyes helyszíneken egyéni megbeszélés szerint lehetséges.

vizuális segédanyag

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية