Rajz 4

rajz4 600x200pxBMEEPRAA401
Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar Tervezői és Szerkezeti szakirány
4 kredit

tantárgyfelelős
Üveges Gábor PhD

tantárgy célja
A tantárgy célja - az előző félévben megszerzett alapokra építve - az építészeti grafika területén, a nagyléptékű  külső és belső terek intuitív ábrázolásához, illetve annak professzionális szintre való fejlesztéséhez kötődik. Cél, a perspektíva magasabb szintű alkalmazása  és a hallgatók grafikai készségének fejlesztése. Budapesti patinás középületek belső tereinek, valamint a Budai Vár utcáinak, tereinek ábrázolása közben, a geometriai-szerkezeti összefüggéseket vizsgáljuk, grafit/színes ceruza, toll technikák fejlesztésével párhuzamosan. Célunk, hogy ne a fényképezőgép keresőjében látható naturalisztikus látványt ábrázoljuk, hanem megragadva az adott tér szerkezetének logikáját, szubjektív módon rajzban fejtsük ki az építészeti struktúra lényegét. Valós térben, helyszíni rajzokon keresztül vizsgáljuk a perspektivikus ábrázolás és a nagy terek síkon való megjelenítésének lehetőségeit..

ütemterv 2018-2019 tavaszi félév

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07. Vázlattervi hét
08.
09.
10.
11.
12.
13.

14. Feldolgozási hét

feladatok beadása

tankörök - tankörvezetők

követelmények
A tanórákon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározottak szerint, továbbá csak tanszéki pecséttel vagy a gyakorlatvezető aláírásával ellátott rajz adható le a fenti határidőre! Az egyes feladatokat a félévközi leadások után, a gyakorlatvezetők értékelik, de a visszaadott rajzok a félév végéig javíthatók, befejezhetők! A gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanárokból álló bizottság határozza meg, a félév végén beadott – a tematikában részletezett számú- szabadkézi rajzok, vázlatok minősége alapján.
Pótlási lehetőség: a tanórákon, illetve az egyes helyszíneken egyéni megbeszélés szerint lehetséges.

vizuális segédanyag

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية