Rajz 7

BMEEPRAA701rajz 7 sample
Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar Tervező szakirány
2 kredit

 

 

 


Színdinamika

tantárgyfelelős
Tari Gábor PhD egyetemi docens

tantárgy célja
A tantárgy célja a szín és szín, szín és ember, valamint a szín és az épített környezet közti összefüggések megismertetése. Technikai ismerkedés a szín-pigmentekkel, keveredésük alatt való viselkedésükkel, a festés szakmai fogásaival. A szín nagyarányú szerepének megértetése az alkotói karakter és a jelentéssel bíró épített környezet kialakításában. Elsajátítható a külső és belsőtéri színdinamikai tervezés folyamata, megismerhetőek a történeti korszakok színkedvelése és a legfontosabb korábbi színelméletek. Legfontosabb meghatározó vezérelv a tervezés számára a színharmónia fogalma és feltételrendszere, a különböző harmónia-elméletek sikeres gyakorlati használata. Aktuális, manapság a szakmában is előkerülő színtervezési feladatok pld. történelmi épületek korhű színezése, városközpontok és a panelprogram esztétikai rehabilitációja is a feladatsor részei.
A színdinamika témájú félév során a gyakorlati, ecsettel történő színfelület-festésen át a digitális színezés különböző formáin keresztül megismerjük a gyakorlatban is használható és jellemzően az építésztől elvárt színtervek különböző variációit /színdinamikai kiviteli terv, 3-D-s látványtervek fotóba illesztve ill. különböző építészeti programokkal elkészítve/. Az oktatást a kortárs ill. történeti épületek nemzetközi színezéseinek bemutatásával, a tantárgyfelelős saját megvalósult munkáival és hallgatói mintalapokkal szemléltetjük. Közös korrektúrán jelöljük meg személyre szabva az egyedi hallgatói terveken a helyes stílusirányokat.

tantárgyi adatlap
Tantárgyi adatlap pdf-ben: katt ide

ütemterv 2020-2021 őszi félév /tervezett tematika -konkrét ütemterv dátumokkal a Moodle-on!/
01.  Bevezető előadás: Tematika, anyag és eszközigény ismertetése
02.  Elméleti előadás: A színek törvényszerűségei, színkutatások a Rajzi Tanszéken, történeti színrendszerek és a COLOROID színrendszer ismertetése, Színharmóniatan /Nemcsics, Dr Tari-Harmóniaellipszisek, színek egymásból származtatott harmóniái, színhamgnemek
03.  Műtermi munka: Trikróm, ill.polikróm színskálák festése /egymásból származtatott, eltérő telítettségű színezetekből és különböző világosságokkal–kb 3x3, vagy 6x2 db -színkártya/ Hf.: Építészeti jellegű színritmusok tervezése az előző órán festett skálákból
04.  Elméleti előadás: A szín a kortárs építészetben - Épületkülsők színdinamikai tervezése, Hf.: Lehetőleg jól színezhető saját épülethomlokzat színterve az egymásból származtatott és anyagszerűségi színharmónia-elvnek megfelelő színekkel
05.  Műtermi munka: Az eddigi 3 feladat befejezése, konzultáció az oktatókkal
06.  Elméleti előadás: Különböző történelmi korok színpreferenciája. Műemlékek színrekonstrukciója Hf.: Műemlékhomlokzat színterve
07.              Vázlattervi hét
08.  ZH jellegű feladat: Központi Zárthelyi feladat : Történelmi jellegű utcasor 4 épületének összehangolt színterve /festett papírkollázs - A/3 –as méretben/ Felhasználhatóak az első gyakorlati feladat színei is! / Letölthető budavári utcasor-rajzok lesznek a tanszéki weboldalról /
09.  Elméleti előadás: Belsőépítészeti színezés különböző építészeti stíluskorszakokban. Hf.: Belső téri színterv készítése perspektívában, fény és árnyékhatás nélküli homogén, kivitelezés- azonos színárnyalatokkal, a harmónia-ellipszisek színeinek felhasználásával
10.  Műtermi munka (pót ZH): Konzultáció az oktatókkal, korrektúra
11.  Elméleti előadás: Panelépületek övezeteket átfogó jellegű színezése – a „Településképi-kézikönyv” – hogyan nézhet ki egy színdinamikai terv? Hf.:Panelszínezési terv készítése
12.  Elméleti előadás: A Színes környezettervezés új jelenségei a világban /térburkolatok,művészeti alkotások, utcabútorok stb. Hf.: Fotóba illesztett látványterv készítése 
13.              Feldolgozási hét

feladatok beadása

tankörök

tankörvezetők 
Nemes Gábor, Tari Gábor, Zalakovács József/PAF

követelmények
Az elméleti előadásokon való részvétel nélkül a feladatok nem készíthetők el színvonalasan. A rajztermi munka különösen a festés feladatnál kifejezetten ajánlott a technikai fogások elsajátítása végett! Az egyes feladatokat a gyakorlatvezető tanárok a beadás előtt áttekintik, aláírják. Aláírás nélküli rajzok a félév végén nem adhatók be!

házi feladat

ajánlott szakirodalom
Nemcsics Antal: Színdinamika: színes környezettervezés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990.
Johannes Itten: A színek művészete. Göncöl – Saxum, Budapest, 2002.
Joseph Albers: Interaction of Colors. Yale University Press, 1963.
Szelényi Károly: Színek - A fény tettei és szenvedései /Magyar Képek Kiadó
The Lüscher Colour Test /Translated and edited by Ian Scott/
Tari Gábor: Geometriai jellegek a színek harmóniájában. PhD értekezés, 2006.
valamint publikációi.

vizuális segédanyag


ajánlott oldalak
http://www.facebook.com/rajzi.bme.hu
http://www.instagram.com/rajzi.bme

Tari Gábor PhD egyetemi docens – évfolyamfelelős
2018

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية