TT_1 Studio Collectief Walden @PLACCC festival

tt 1

BMEEPRAQ601

Építészmérnöki Kar, osztatlan képzés
kötelező tárgy, gyakorlat
3 kredit

course leader: LASSU Péter assistant lecturer

 

ENG / HUN below
The aim of the course is to realize a movable theatre installation, which is able to include the existing “WINDSTILLEVEN-SZÉLCSENDÉLET” production.

The course is split to two(+1) part.

In the first part of the semester the 4 groups of 3 students are designing the shelter of the installation. In the first part of the semester the Collectief guys are coming to Hungary to explain the aims and the main goals of their project/ productions.
One of the main aims of the installation, that it must be dismantable and able to pack into a van because of the transportation.

At the end of the first part (after the 5th education week) the Collectief guys are visiting the course for the 2nd time. It is the time for the decisions.
Maximum two projects can be continued by the reorganized two groups, with 6-6 people.

In the second part of the semester we will produce the construction plans of the installation and we’ll try to produce some details too.

The third, and extra part is a summer workshop with the Dutch guys, and with the teachers of the Department of Drawing. In this part we try to organise a scholarship for the students, like there would be a summer camp.

The installation will be realised and used within the framework of the “PLACC” fesztivál, because the main exhibition, and the first use is/will be at the festival. After the festival the installation will continue its own road to a European tour!

Attending to the course:
12 people
min. English B2
Portfolio or motivation letter is expected

tt 1 kep

Course on every Thursday 15-18h

ütemterv/tematika – schedule/thematik
01. 02.13. Tárgyismertetés / Bevezető előadás – starting presentation about the course
02. 02.20. Csapatok kialakítása, koncepcióalkotás – generating team, conceptual drawings
03. 02.27. Koncepciók kifejtése – explaining conceptual drawings
04. 03.05. Koncepciók kifejtése – explaining conceptual drawings
05. 03.12. Koncepciók kifejtése– explaining conceptual drawings
06. 03.19. PREZENTÁCIÓ – presentation
07. 04.02. Kiválasztott koncepciók továbbdolgozása, csapatok újraosztása – continuing selected concepts, redefine teams,
08. 04.09. Projektek kidolgozása- műhelyrajzok készítése – continuing selected projects, making construction plans
09. 04.16. Projektek kidolgozása- műhelyrajzok készítése – continuing selected projects, making construction plans
10. 04.23. PREZENTÁCIÓ– presentation
11. 04.30. Projektek kidolgozása- műhelyrajzok készítése – continuing selected projects, making construction plans
12. 05.07. Műhelyrajzok véglegesítése- Műhelygyakorlat – Finishing the construction plans, Workshop practice
13. 05.14. Pótlási hét – replacement week
14. 05.21. Feldolgozási hét – processing week

feladatok beadása – submission
05.15. (12.00-ig)
05.22. (12.00-ig) pótdíjjal – with fee

A kurzus célja egy olyan pavilon-installáció megalkotása, mely képes hátteréül szolgálni a Studio Collectief Walden csapat “WINDSTILLEVEN-SZÉLCSENDÉLET” előadásának, valamint szerkesztési elvéből adódóan könnyen mozgatható, alakítható, szállítható.
A pavilon első megjelenése a Placcc fesztivál keretein belül lesz 2020 nyarán és utazik tovább egyéb európai alternatív alkotóművészeti fesztiválokra.
A kurzus 2(+1) részre tagolódik. 
Az első részben 4 db 3 fős csapat eltérő koncepciókat dolgoz ki, melyek közül a Studio csapata választja ki a számára megfelelő, továbbtervezendő koncepciókat.(2db)
A második részben a kiválasztott koncepciók tovbábbdolgozása, gyártmányterv szintű tervek elkészítése a feladat. Ekkor sor kerül a csapatok újraosztására, 2 db 6 fős team dolgozik tovább a terveken.
A “+1” rész a megtervezett installáció megépítéséről szól a holland alkotócsapattal közösen.
A félév közben a stúdió tagjai többször magyarországra látogatnak, valamint lehetőség van online konzultációra is több alkalommal. 

Budapest, 04 January 2020

Lassu Péter
okleveles építészmérnök, egyetemi tanársegéd

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية