Rajz 8 - 9 / Drawing 8- 9

 2d-s számítógépes (photoshop) építészeti grafika

Akvarelltechnika megismerése, elsajátítása.

Grafikai alapismeretek és environmental graphic design építészhallgatók számára.

A tantárgy célja: lehetséges intuitív alkotómódszerek fejlesztése.

A kurzus résztvevőjének egy tervezett vagy meglévő épület látvány-grafikai tervét kell elkészítenie úgy, hogy a kép alkotóelemei egységes kompozíciót alkossanak és a látványterv a puszta ábrázolásnál többet áruljon el a megjelenített épületről és környezetéről.

A derékszögű rendszerből kilépő forma és téralkotás alapjai és módszerei, kreatív alkotómunka a szobrászat és az építészet közötti határterületeken.