Tervezési tárgyak

A hetedik és nyolcadik félév tervezési gyakorlata, a BSc-szintű építészeti tanulmányok záró tervezési kurzusa.

A 2017 tavaszi félévre vonatkozó tematikát 2016 decemberében hirdetjük meg. (Váli István DLA - tárgyfelelős)

Az előző félév(ek)ben megkezdett komplex 1. tervezési feladat folytatása és kidolgozása "kiviteli terv" szintig. A beadandó rész- és végfeladatoknál – a Rajzi Tanszék hagyományainak megfelelően – elvárjuk a minőségi építészeti megoldásokat és a magas színvonalú grafikai kidolgozást. Kiemelt követelmény az alkotói csoportra vonatkozó egységes építészeti modellek készítése. (Váli István DLA - tárgyfelelős)

2016. ŐSZ - ÜTEMTERV ÉS KÖVETELMÉNYEK

A BME Rajzi Tanszék és a MOME Tárgyalkotó Tanszék oktatási, kutatási tapasztalatait, módszereit és legújabb eredményeit felhasználva a tér- és formaalkotás terén újfajta kérdéseket és válaszokat szeretne megfogalmazni. A tervezés elméleti és gyakorlati szempontjai, a geometriai transzformáció-, a generatív alapú formaalkotás, vagy akár a craft szemlélet mindkét megközelítésben érvényesek. Ez az alapja a két művészeti ág / diszciplina együttműködésének, egymást erősítő és inspiráló közös projektek indításának. Vizsgálódásunk apropója az installáció, mely felfogható egy téri gesztus elemi egységeként, közelíthető a tárgyalkotás, de az építészeti értelemben vett tértervezés felől is. A programban a két intézményből 10 - 10 hallgató vesz részt.

Sebestény Ferenc DLA - tárgyfelelős

2016. TAVASZ - ÜTEMTERV ÉS KÖVETELMÉNYEK

A kortárs színház a térkísérletek laboratóriuma. A téri hatások, működések és a tér érzékelésének újszerű megközelítései az építészetre is termékenyítő hatásúak. Az installációk, az új technológiákat is alkalmazó vizuális megoldások a világítás és digitális eszközök segítségével a színpadi térnek új tartalmi dimenziókat nyitnak. A TT2 tárgy hazai és nemzetközi példák vizsgálatával, valós színházi környezetben végzett tervezési feladatokon keresztül ismertet meg ezzel a megközelítéssel. (Sebestény Ferenc DLA - tárgyfelelős)

2015. ŐSZ - ÜTEMTERV ÉS KÖVETELMÉNYEK

A kézi mekettkészítés kapcsán beinduló téri gondolkozás háttérbe szorulásával egyre csökken a félévközi idő a terek, tömegek, kompozíciók vizsgálatára.  Célunk valós alkotásokkal a vizuális és kompozíciós logikát fejleszteni.  

(Sebestény Ferenc DLA - Lassu Péter - tárgyfelelős)

2016. ŐSZ - ÜTEMTERV ÉS KÖVETELMÉNYEK