A félév során az előzőekben elsajátított alapvető geometriai és perspektív ismeretekre építkezve bonyolultabb formák grafikai megjelenítésével foglalkozunk. A félév első részében a bútorok, drapériák ábrázolásán keresztül vizsgáljuk az összetettebb alakzatok, fény-árnyék hatások ábrázolását, amit enterieurök és csendéletek rajzolásával fejlesztünk tovább. A félév második felében a tusrajz különböző technikáival ismerkedünk meg.

Feladatok, ütemterv

Kötelező tárgy: Ipari Termék- és Formatervező Szak

Tantárgyfelelős: Portschy Szabolcs

Neptun kód: BMEEPRAAT02