A félév során felvillantjuk azokat a számítógépes kollázs technikára alapuló módszereket, melyek a grafika egyediségének alapjai lehetnek, megkísérelve az elszakadást a számítógép által felajánlott választási lehetőségektől. A 2d-s számítógépes építészeti grafika használatával, elsősorban az egyedi látásmód kiérlelése a cél, olyan hangulati többlet hozzáadása látványainkhoz, melyek személyessé tehetik munkáinkat. Képalkotóként fontos átélni a -meghökkentésre is alkalmas- hatásmechanizmusokat, amik egy megszokott kép valóságtól való „eltérítésekor” érnek bennünket, kizökkentve a hétköznapi folyamatokból és egyben rávilágítva a képen megmutatkozók közti viszony sokarcúságára. A lépték és arány játéka a különböző kontextusokban (az építészet, a humor, a politika vagy az élet bármely más területén), a viszonyok képi kifejezésének sokszor groteszk, karikatúraszerű megjelenítése a Homo Ludens sajátossága.

 

 

 

 

Tematika, követelmények

 

Elektronikus portfolio
Tantárgyfelelős: Répás Ferenc DLA

LINKEK: https://hu.pinterest.com/archstudent87/photoshop-architectural-tutorials/

Kötelezően választható tárgy: Építészmérnöki Kar

Neptun kód: BMEEPRAT902