Rajz 6-próba

GIF2019BMEEPRAA601
Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar
Tervező és Szerkezeti szakirány specializáció
2 kredit
A tantárgy Moodle oldala

 

 

FIGYELEM! A távoktatásra való átállás miatt kérjük, keressék fel a tantárgy Moodle oldalát. https://edu.epitesz.bme.hu/course/view.php?id=379

tantárgyfelelős
Répás Ferenc DLA

tantárgy célja
A tárgy, az építészet alapvető vizuális nyelvi elemeinek - a formával szorosan összefüggő, szín, textúra, anyag, illetve a térérzetet keltő fényhatások - kompozíciós kifejezési lehetőségeire tanítja a hallgatót. Az építészeti formaalkotás és látványtervezés különböző módjainak megtapasztalása a cél, manuális és digitális technikák keverésével.


1. blokk MANUÁLIS ÉS DIGITÁLIS ÉPÍTÉSZETI RAJZhibrid grafika (1-5 óra)
Perspektív építészeti látványrajz, technika: hibrid grafika - hagyományos szabadkézi rajz + digitális 2D kollázs.
r6 1110px 01

A feladat bevezetéseként, előadás keretében mutatjuk be a perspektív digitális kollázs lehetőségeit. Tollvázlatok készítése után, hagyományos eszközökkel készítünk A/3-as perspektív vonalas építészrajzot, majd digitális kollázs segítségével látványtervet készítünk különböző évszakokban/napszakokban.

 


2. blokk tér és formakutatás tér és fény (6-10. óra)
Tér és fény, kompozíciós gyakorlatok, térmodellezés - digitális fotó, videó.
r6 tema2

Rajzolás fénnyel. A tér "kontúrjainak" megjelenítésekor a vonal perspektívához hasonlatos képet kapunk,
de paradox módon ezt a levegő perspektíva eszközével tesszük. A volumetrikus fényhatással transzcendens jellegű kvázi terek hozhatók
létre.

 • Tónusátmenet vizsgálatok a teret alkotó felületeken. Szórt fény, levegő perspektíva vizsgálata.
 • Perforációkon keresztül térbe irányított fény hatásainak vizsgálata. A valóságban leginkább tetten érhető építészeti alapszituáció
  vizsgálata során, fontos szerepet kap az ellenfény hatásmechanizmusa, a különböző korok lyukarchitektúrájának tükrében.
 • Transzcendens és valós hatás, az azok közötti átmenet, közös jellemzőik vizsgálata. A mai transzparens, szemitranszparens építé-
  szeti anyagok bonyolult képi hatású világának megidézése, a tükröződés építészeti vonatkozásai. Vonal -és foltkontrasztok helyes
  arányú alkalmazása.
 • Világítás tanulmányok, animációszerű megjelenítése. Természetes és mesterséges világítási modellezés segítségével animáljuk a
  képsorozatot!
 • Absztrakt kompozíció készítése, egy vagy több kép alapján

 

 

 


3. blokk digitális kommunikáció grafikai tervezés (11-13. óra)
Saját névből, monogramból logotípia tervezése, a félév anyagának digitális prezentációja, modellfotók, rajzok, plakátszerű összerendezése, digitális portfólió készítése.
r6 tema3

I. és II. blokk feladatainak plakátszerű grafikai tervezése + saját névből, monogramból logotípia tervezése

 

 


2020-01-20 Répás Ferenc DLA – évfolyamfelelős

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية