Az építészeti szándék és a választott grafika

BMEEPRAO801 és BMEEPRAM101
Kötelezően választható tárgy: Építészmérnöki Kar Tervező és Szerkezeti szakirány
2 kredit

 

FIGYELEM!
A távoktatásra való átállás miatt az ütemterv változik! Kérjük, keressék fel a tantárgy Moodle oldalát.

https://edu.epitesz.bme.hu/local/coursepublicity/publiccourses.php?publicityid=647

tantárgyfelelős
Prof. Balogh Balázs DLA

tantárgy célja

A tárgy azokat a grafikai lehetőségeket veszi sorra, amelyek hatásosan alkalmazhatók a mai építész számára. Célja, hogy a rendelkezésre álló idő és technikai eszközök függvényében olyan módszert adjon az építész kezébe, amely a változó körülmények között is eredményes és látványos megoldáshoz vezet. Mindezt hatásos példák, mintarajzok sokaságán, gyakorlati feladatokon át.

ütemterv 2019-20/2

 1. 02.11. Bevezető előadás
 2. 02.18. Tömegvázlatok kis léptékben, ceruzával
 3. 02.25. Környezeti elemek (ceruza)
 4. 03.03. Reális ábrázolás fekete-fehér ceruza technikával
 5. 03.10. Reális ábrázolás fekete-fehér ceruza technikával
 6. 03.17. Vonalrajz szabadkézzel, tussal  
 7. 03.24. Vázlattervi hét                                                                                                                                                 
 8. 03.31. Vonalrajz és elvonatkoztatott tér, szerkesztve, tussal                                                                                                                                                                      
 9. 04.07. Részletrajzok ceruzával
  04.14. Tavaszi szünet

 10. 04.21. Vázlatok akvarell-színminták
 11. 04.28. Ortogonális megjelenítés ceruzával (monochrom és színes technika)
 12. 05.05. A valóság illúziója (szerkesztett és szabadkézi technikák)
 13. 05.12. A valóság illúziója (szerkesztett és szabadkézi technikák)
 14. 12.19. Feldolgozási hét

feladatok beadása
05.18. (hétfő 12.00-ig)
05.29. (péntek 12.00-ig) pótdíjjal (különeljárási díjjal)

követelmények
A tanórákon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározottak szerint Az egyes feladatokat a félévközi leadások után, a gyakorlatvezető értékeli, de a visszaadott rajzok a félév végéig javíthatók, befejezhetők! A gyakorlati jegyet, a gyakorlatvezető tanár határozza meg, a félév végén leadott – a tematikában részletezett számú – munkák minősége alapján.
Pótlási lehetőség: a keddi tanórákon lehetséges.

ajánlott szakirodalom
Dobó - Molnár - Peity - Répás: Valóság, Gondolat, Rajz. Műszaki Könvkiadó, Budapest, 1999.


2020 - Balogh Balázs DLA

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية