Komplex Tervezés 2

komplex2 256px boritokep

BMEEPRAT911 (tervezői szakirány, 10 kredit)
BMEEPRAS912 (szerkezeti szakirány, 10 kredit)

 

 

 

Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar Tervező és Szerkezeti szakirány

Tantárgyfelelős
Váli István Frigyes DLA

 

Feladatmeghatározás és követelmények

 

Vázlatterv

 • Építészet: A kijelölt részfeladat megfelelő léptékű bemutatása, viszonya az egész épülethez. A tervezési helyszínt ábrázoló helyszínrajz (1:500), alaprajzok, homlokzatok (1:100) és metszetek (1:50), szerkesztett kidolgozással, választott technológiák, szerkezetek, építészeti megoldások, anyagok, stb. példák, analógiák bemutatása, gyűjtő, rendszerező és elemző munka, az építészeti döntésekre való felkészülés adatbázisa. Lehetséges alternatívák bemutatása, a kiválasztást befolyásoló tényezők elemzése.
 • Szakágak: A szakági tanszékeken meghirdetett és a szakági konzulensekkel egyeztetett tartalommal és formában.

 

Végleges terv

 • Építészet: "Kiviteli terv" szintű kidolgozás. Helyszínrajz (1:500-1:200), alaprajzok, homlokzatok (1:50) és metszetek (1:50-1:20), részletrajzok (1:10-1:5) szerkesztett kidolgozással (kézi vagy gépi), anyagokra, technológiákra, szerkezetekre vonatkozó műszaki tájékoztatók. Építészeti műszaki leírás.
 • Szakágak: A szakági tanszékeken meghirdetett és a szakági konzulensekkel egyeztetett tartalommal és formában.
 • A terveket nyomtatva kell beadni!

 

Zárthelyi feladatok

 • A zárthelyik egynapos feladatok, melyek érdemjegye beszámít a féléves jegybe. Pótolni az ütemtervben megadott időpontban lehet. A második alkalom mindkét ZH elégtelen teljesítése, vagy igazolt hiányzás esetén vehető igénybe.

 Ütemterv

 1. Félév ismertetése, bevezető előadás - A kiviteli és a belsőépítészeti terv tartalmának ismertetése
 2. Egyéni konzultáció – szakágakhoz bejelentkezés
 3. ZH
 4. Egyéni konzultáció – szakágak
 5. Koncepcióterv bemutatása – vetített prezentáció
 6. Pót koncepcióterv, Egyéni konzultáció – szakágak
 7. Vázlattervi hét
 8. Vázlatterv bemutatása – vetített prezentáció
 9. Pót vázlatterv, Egyéni konzultáció – szakágak
 10. Egyéni feladat – vetített prezentáció
 11. Egyéni konzultáció – szakágak
 12. Pót ZH
 13. Egyéni konzultáció – szakágak
 14. Feldolgozási hét

Elvárások

 • A komplex terv beadandó rész- és végfeladatainál – a Rajzi Tanszék hagyományainak megfelelően – elvárjuk a minőségi építészeti megoldásokat és a magas színvonalú grafikai kidolgozást. Kiemelt követelmény az alkotói csoportra vonatkozó egységes építészeti modellek készítése.

tantárgyi adatlap
Tantárgyi adatlap pdf-ben - Tervező szakirány: katt ide
Tantárgyi adatlap pdf-ben - Szerkezeti szakirány: katt ide

ütemterv

 • Zh. a kari Teljesítményértékelési terv szerint (Az ütemterv elkészítésekor a kari Teljesítményérétkelési terv még nem volt kész, ezért a ZH időpontok saját hatáskörben lettek eldöntve!)
 • Komplex pótzh. kari Teljesítményértékelési terv szerint

FONTOS!!! A teljesítményértékelési ütemtervet a Kar 09.10-én teszi közzé. Az ütemtervet annak ismeretében véglegesítjük.

Az építész konzultációk a konzulenssel megbeszélt platformon történnek. Elsősorban online kapcsolattartással, illetve a vírushelyzet megkövetelte biztonsági előírások betartásával. A szakági konzultációk módja az adott konzulensek, tanszékek iránymutatásai alapján történnek.
A beadások felülete a tantárgy Moodle oldala.

"házi feladatok"
1. házi feladat: órán ismertetve
2. házi feladat: órán ismertetve

felhőmappa a tervezéshez szükséges információkkal
emailben ismertetve

letöltés
kísérőlap, stb.


Tóbiás Dániel: Faleronei Művésztelep épülete (Ex Scuola Media - Ex Convento Francescano), Falerone (I)
Komplex 2 terv 2017
konzulens: Répás Ferenc DLA

 


 

Pénzes Ábel: Faleronei Művésztelep épülete (Ex Scuola Media - Ex Convento Francescano), Falerone (I)
Komplex 2 terv 2017
konzulens: Sebestény Ferenc DLA

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية