Forma - Tér - Szín - Textura

vroskpi makettfotBMEEPRAQ8OJ
Építészmérnöki Kar, osztatlan és MSc képzés
kötelező tárgy, gyakorlat
2 kredit

 

 

Forma –Tér – Szín - Textura

 

Formaelmélettel támogatott építészeti modellező gyakorlat a művészi kompozíciós készség fejlesztésére

- Öntőformák - Formaprotézisek
- Helyet adó - Helyet kérő formák
- Az építészeti formák különböző sürüségei:
síklapú-vázszerű-nyitott-befogadó és
tömegesen zárt - kirekesztő formák
- Kombinatív építészeti formák
- A minimalista épület „arcai”

A kurzus részletes ismertetése:
A cél olyan kísérleti plasztikai modellező gyakorlat létrehozása, ami az eddigi tanszéki modell-feladatoktól közelebb áll a későbbi valós építészeti megbízásokhoz. Kissé kevéssé képzőművészetibb jellegű és aminek az esztétikai, kompozíciós, ritmikai tapasztalatait könnyebb visszacsatolni hagyományosabb műfajok újszerűbb kompozíciós megoldásaihoz is amajdani, valós tervezői praxisban. Besorolásukat tekintve ezek az elkészítendő modellek is még a képzőművészet határterületein mozognak, nem építészeti makettek, még nem reális épületek másai, több és általánosabb lehetőséget tartogatnak mint egy bizonyos tervezendő épület modellje. Viszont tudatosan járják körül a vizuális nyelv kategóriáit, az építészeti gondolati kifejezés lehetőségeit, kompozíciós hatótényezőket és módszereket. A kurzus újdonsága még a színezett és esetlegesen texturált felületekkel megoldott modellek témája, mely eddig igen ritkán szerepelt a kínálatunkban. Feltehetjük azt a kérdést is, mikor lehet sokszínű a kortárs épület és milyen anyagokat hogyan színezhetünk? Lehet-e tökéletes korunk építészete színek nélkül? A kurzus egy hosszabb lélegzetű formaelméleti előadás-sorozattal indul /3 alkalom/, mely az oktató több éves kutatásainak összegzése ezen a téren sok érdekes modern építészeti példával és ezekből levont tézisekkel. Az ezeken való részvétel a feladat megoldásához elengedhetetlen, ezért katalógussal regisztrált. Későbbi órák lehetnek konzultatív jellegűek is. Amennyiben a szervezés sikerül meghívott előadónk is lesz az ismert Mátrai Péter „hangépítész” személyében.
Kivonat: színdinamika, színrendszerek, színszabványok, színharmónia-tan, színpreferencia, színharmónia-ellipszis, színharmónia-spirál, formatan, formaelmélet, kompozíció, egyensúly, ritmus, forma-sürüség, bevonatrendszerek, városképi hatás, Településképi-homlokzatszínezési Kézikönyv, fotóba illesztett látványterv, kiviteli színdinamikai terv, próbafestés, murális képzőművészeti alkotás, absztrakt művészet
Tantárgyfelelős: Tari Gábor PhD egyet.doc.

Ütemterv - tematika  /csak általános tematika - pontos dátumokkal a Moodle-on/


 -  Félév ismertetése, bevezető előadás, eszköz és anyagigény

 – Formatan I. – A Vizuális Nyelv alapelemei, a modern
építészet formatani változásai /szecesszió - napjaink
építészeti trendjei/

 – Formatan II. – Kompozíciós hatótényezők és alkotói
módszerek

 – Formatan III. – Képzőművészeti példák bemutatása
/Hetei Katalin, Konok Tamás, Nagámi, Vincent Fecteau stb./

 – Modell-vázlatok készítése egyszerűbb anyagokból I.
/helyet adó, befogadó sík és vázszerű építőelemek/

 – Modell-vázlatok készítése egyszerűbb anyagokból II.
/helyet kérő, tömör, zárt formaelemek készítése/

 – Azonos színösszetevőjű, polikróm színharmóniák festése
„vakolt felületeket” idéző modellszínezéshez

 – Végleges modellek készítése „állékonyabb” anyagokból-
balsafa, vastag karton, nikecell, fenyőfarúd stb.

 – Végleges modellek készítése „állékonyabb” anyagokból-
balsafa, vastag karton, nikecell, fenyőfarúd stb.
ezek festése, összeépítése

 – Modellek egyéni és közös fotózása városképi jelleggel,
egyéni konzultáció

 – Modellek digitális feldolgozása absztrahált látványtervi
szinten -grafikus programmal otthon -konzultáció

 – A beadandó anyagok végső konzultációja, beadás a
a Tanszék által kihirdetett határidők figyelembe vételével

Szakirodalom:
Nemcsics Antal: Színdinamika: színes környezettervezés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990.
Johannes Itten: A színek művészete. Göncöl – Saxum, Budapest, 2002.
Joseph Albers: Interaction of Colors. Yale University Press, 1963.
Tari Gábor: Geometriai jellegek a színek harmóniájában. PhD
értekezés 2006
Szelényi Károly : Színek –A fény tettei és szenvedései.
Magyar Képek kiadó 2012
Máriási Iván: A modern esztétikai gondolkodás sajátosságai. 
Műcsarnok 2019
Axel Venn: Colors of Life. Baumit Deutschland Gmbh. 2017 

Felhőmappa:

A kurzust felvett hallgatók email-ben kapják meg, ha szükséges

Egyedi konzultáció 
fogadóórában hétfőnként 15-16h között

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية