Osztatlan és MsC diploma tervezés

Diplomatervezés T RA: BMEEPRATD02
Diplomatervezés S RA: BMEEPRASD02

Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar Tervező és Szerkezeti szakirány
30 kredit (2017 előtt iratkozott hallgatók)
26 kredit (2017-től iratkozott hallgatók)

FIGYELEM!
A távoktatásra való átállás miatt az ütemterv változik! Kérjük, keressék fel a tantárgy Moodle oldalát.

https://edu.epitesz.bme.hu/local/coursepublicity/publiccourses.php?publicityid=645

https://edu.epitesz.bme.hu/local/coursepublicity/publiccourses.php?publicityid=248

https://edu.epitesz.bme.hu/course/view.php?id=253

tantárgyfelelős

Répás Ferenc DLA

konzulensek
prof. Balogh Balázs DLA, Molnár Csaba DLA, Répás Ferenc DLA, Sebestény Ferenc DLA, Váli István DLA

kari diploma szabályzatok (osztatlan)
A Diplomamunka készítés és a Záróvizsga (Diplomavédés) követelményei az építészmérnöki osztatlan mesterképzésen - általános kari szabályzat - általános kari szabályzat
A Diplomamunka készítés és a Záróvizsga (Diplomavédés) követelményei az építészmérnöki osztatlan mesterképzésen és a 4 féléves építész (MSc) mesterképzésen - gyakorlati követelmények - gyakorlati követelmények
A diplomatervekhez tartozó opponensi vélemény (bírálat) kötelező tartalmi követelményei

ismertető
Az egységes kari követelményeknek megfelelően a tárgy célja, hogy önálló tervezési feladat keretében,  lemérje a hallgató felkészültségét, bizonyítsa az egyéni koncepcióalkotásra és építészeti alkotásra való rátermettségét. A féléves munkát heti rendszerességű konzultáció, illetve a tematikában részletezett közös tervbemutatások is kiegészítik, cél a diplomavédésre való felkészítés.

A Rajzi és Formaismereti Tanszéken elvárás, hogy a diplomatervezés minden fázisában kérjük a szabadkézzel, illetve hibrid technikákkal készített rajzokat bemutatni, az ezekből készített tabló (a koncepció vázlatoktól a végső látványtervekig) kötelező tanszék specifikus munkarész.  A védésre készítendő műszaki tervek grafikája legyen tiszta, informatív ugyanakkor plasztikus, anyagszerű. A Kari vázlatterv egy lapján kérjük a végső grafikát bemutatni! A professzionális modellek elkészítéséhez a modellező műhely segítséget nyújt!

A diplomavédésre min. 2db A/3 méretű portfóliót kérünk, illetve a terv minden lapját külön-külön pdf formátumban és összefűzve is! A diplomatervet javasolt jól felépített vetített előadásként megvédeni, a technikai feltételeket a Tanszék biztosítja!

A tantárgy gyakorlati érdemjeggyel zárul, a „Diplomatervezés” c. tárgy teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele. Jelen kiírás együtt kezelenő a vonatkozó kari diplomaszabályzatok rendelkezéseivel (lásd fentebb).

A tárgy felvételének feltétele: a tantárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik a diplomatervezési félévet megelőző tanulmányi időszakra előírt tantervi kötelezettségeiket teljesítették.

A 2020. TAVASZI FÉLÉV JAVASOLT TANSZÉKI DIPLOMA TÉMÁK BUDAKALÁSZON: 

- 6 CSOPORTOS ÓVODA

- KÖZÖSSÉGI HÁZ / VOLT TRAFÓHÁZ ÁTALAKÍTÁSA

LÁSD: http://rajzi.bme.hu/hu/234-hirek/569-komplex-1-jelentkezes-2020

ütemterv - tematika

 1. FEBR.13. Tervezési program és helyszín ismertetése Budakalászon. Előtanulmány tartalmának rögzítése.FEEBR gyéni témák elfogadtatása, motiváció, helyszín, program, példák, koncepcióismertetés.
 2. FEBR.20.Egyéni konzultáció - előtanulmány fejlesztése, beépítési javaslatok, tömegvázlat m=1:500, anyagok, hangulat (Szakágakhoz bejelentkezni)
 3. FEBR.27.Egyéni konzultáció - előtanulmány fejlesztése, beépítési javaslatok, tömegvázlat m=1:500, anyagok, hangulat (Szakágakhoz bejelentkezni)
 4.  MÁRC.5. Tanszéki koncepcióterv – vetített prezentáció. Előtanulmányok, alaprajzok, metszetek, homlokzatok m=1:200 munkaközi modell(ek)     
 5. MÁRC. 12 . Egyéni konzultációk
 6. MÁRC. 19 . Egyéni konzultációk
 7. MÁRC. 26  Vázlattervi hét
 8.  ÁPR. 02. Tanszéki vázlatterv 1– vetített prezentáció  Alaprajzok, metszetek, homlokzatok m=1:100, látványok, munkaközi modell(ek)
 9. ÁPR. 09.  Egyéni konzultációk – szakágak (hétfői órákon egyeztetés szerint)
 10. ÁPR. 16.  Tanszéki vázlatterv 2 – vetített prezentáció  Alaprajzok, metszetek, homlokzatok m=1:100, látványok, munkaközi modell(ek)
 11. ÁPR. 23.   Egyéni konzultációk - szakágak (hétfői órákon egyeztetés szerint)
 12. ÁPR. 30.  Egyéni konzultációk - szakágak (hétfői órákon egyeztetés szerint)
 13. MÁJ. 07. Tanszéki vázlatterv 3 – vetített prezentációDiplomatervek (OSZT, MsC) feltöltése: 2020. MÁJ. 22. (Pótlás: MÁJ. 29.)

Diplomtervek leadása védésre: 2020. Jún. 15Diplomavédések: 2020. Jún. 22- JÚL 03.

felhőmappa A Diploma féléves terv leadása: 

https://drive.google.com/drive/folders/1PUrkKEHFdjJytzaIBQ3BbCr1P4BXnJeb?usp=sharing

Fogadóóra ( kedd 13-14h)


Korda Péter: Dunamenti és Lakossági szelektív hulladékgyűjtő udvar és kiszolgáló épülete, Csepel-sziget, Kvassay zsilip
Osztatlan képzés diploma terv 2011
konzulens: Váli István Frigyes DLA

 


Lovas Katalin: Zarándok templom, Pilisszentlélek
BSc diploma terv 2007
konzulens: Váli István Frigyes DLA

 


Kiss Judit: Bleyer Jakab kisegítő általános iskola, Budaörs
BSc diploma terv 2013
konzulens: Váli István Frigyes DLA

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية