Komplex Tervezés 1

BMEEPRAT811 (10 kredit)komplex1 256px boritokep
BMEEPRAS812 (10 kredit)

FIGYELEM!
A távoktatásra való átállás miatt az ütemterv változik! Kérjük, keressék fel a tantárgy Moodle oldalát.

https://edu.epitesz.bme.hu/course/view.php?id=251

Kötelező tárgy: Építészmérnöki Kar Tervező és Szerkezeti szakirány

tantárgyfelelős
Váli István Frigyes DLA

 

Feladatmeghatározás és követelmények

kutató és gyűjtőmunka

  • Szöveges, rajzos és képi anyag összeállítása egységesített pdf formátumban és tanszéki kiállításon is bemutatható papír alapú prezentáció formájában.

vázlatterv

  • Építészet: Koncepcióterv. A tervezési koncepciót bemutató helyszínrajz (1:500), alaprajzok, homlokzatok (1:200) és metszetek (1:100), szabadkézi, vagy szerkesztett kidolgozással, a műtermi munkát igazoló sok-sok szabadkézi vázlattal, tömegmodellel.
  • Szakágak: A szakági tanszékeken meghirdetett és a szakági konzulensekkel egyeztetett tartalommal és formában.

 

végleges terv

  • Építészet: "Engedélyezési terv" szintű kidolgozás. Helyszínrajz (1:500-1:200), alaprajzok, homlokzatok (1:100) és metszetek (1:100-1:50), szerkesztett kidolgozással (kézi vagy gépi), a környezetet is bemutató tömegmodell.
    Az építészeti koncepciót, funkciórendszert, a megelőző kutatómunkát és a vázlatokat, valamint a munkaközi és végső modellekről készített fotókat, montázsokat építészeti tanulmányfüzetbe kell szerkeszteni és a tervdokumentációhoz mellékelni.
  • Szakágak: A szakági tanszékeken meghirdetett és a szakági konzulensekkel egyeztetett tartalommal és formában.

 

zárthelyi feladatok

  • A zárthelyik egynapos feladatok, melyek érdemjegye beszámít a féléves jegybe. Pótolni az ütemtervben megadott időpontban lehet. A második alkalom mindkét ZH elégtelen teljesítése, vagy igazolt hiányzás esetén vehető igénybe.

 

elvárások

  • A komplex terv beadandó rész- és végfeladatainál – a Rajzi Tanszék hagyományainak megfelelően – elvárjuk a minőségi építészeti megoldásokat és a magas színvonalú grafikai kidolgozást. Kiemelt követelmény az alkotói csoportra vonatkozó egységes építészeti modellek készítése.

tantárgyi adatlap
Tantárgyi adatlap pdf-ben - Tervező szakirány: katt ide
Tantárgyi adatlap pdf-ben - Szerkezeti szakirány: katt ide

 

ütemterv

FONTOS!!! A teljesítményértékelési ütemtervet a Kar 09.11-én teszi közzé. Az ütemtervet annak ismeretében véglegesítjük.

Az építész konzultációk a konzulenssel megbeszélt platformon történnek. Elsősorban online kapcsolattartással, illetve a vírushelyzet megkövetelte biztonsági előírások betartásával. A szakági konzultációk módja az adott konzulensek, tanszékek iránymutatásai alapján történnek.
A beadások felülete a tantárgy Moodle oldala.

"házi feladatok"
1. házi feladat: órán ismertetve
2. házi feladat: órán ismertetve

felhőmappa a tervezéshez szükséges információkkal
emailben ismertetve

letöltés
kísérőlap, stb.


Tóbiás Dániel: Faleronei Művésztelep épülete (Ex Scuola Media - Ex Convento Francescano), Falerone (I)
Komplex 1 terv 2017
konzulens: Répás Ferenc DLA

 

نمط محدد

نمط التخطيط

الألوان المعرفة مسبقاً

صورة خلفية